دکتر نازلی رجب پور
روانشناس سلامت
دکتر نازلی رجب پور
روانشناس سلامت

نوشته ها

21 نوامبر 2021 تاریخچه روانشناسی سلامت در جهان

در گذشته، فلاسفه از روان با عنوان “جان” نام برده اند و آن را بخشی جدایی ناپذیر از انسان در…

21 نوامبر 2021 تعریف واژه “روانشناسى سلامت” از دیدگاه سازمان جهانى بهداشت

دوستان به وب سایت “دکتر نازلى رجب پور ” دکتراى روانشناسى سلامت از دانشگاه خوارزمى خوش آمدید. در ابتدا به…