دکتر نازلی رجب پور
روانشناس سلامت
دکتر نازلی رجب پور
روانشناس سلامت

نوشته های بلاگ

تاریخچه روانشناسی سلامت در جهان

21 نوامبر 2021 نوشته ها
تاریخچه روانشناسی سلامت در جهان

در گذشته، فلاسفه از روان با عنوان “جان” نام برده اند و آن را بخشی جدایی ناپذیر از انسان در نظر داشته اند. از طرفی طبیبان گذشته همچون بقراط و ابوعلی سینا نیز همواره در درمان بیماران خود به هر دو بعد جسم و روان توجه داشته اند.

کیفیت زندگی و نوع رفتارهای انجام گرفته توسط افراد که منجر به ارتقاء یا افت سلامتی می گردد، از اصلی ترین موضوعاتی است که توسط رشته روان شناسی سلامت مورد تاکید قرار می گیرد.به طوری که انجمن روانشناسی آمریکا (APA) تعریفی را که از روان شناسی سلامت ارائه داده، بیان کوتاه و کاملی از این رشته است: رویکرد زیستی- روانی- اجتماعی به سلامت (bio psycho social approach to health).

یک دید کلی از روانشناسی سلامت:

زمینه روانشناسی سلامت بر ارتقاء سلامت و همچنین به عنوان پیشگیری و درمان بیماری ها، متمرکز شده است.
روانشناسان سلامت همچنین در درک این که چگونه مردم در مقابل بیماری ها واکنش نشان می دهند و با آن ها مقابله می کنند و بهبود می یابند، تمرکز دارند.
برخی از روانشناسان سلامت، در بهبود روند سیستم مراقبت های بهداشتی و رویکرد دولت بر سیاست مراقبت های سلامتی، کار می کنند.
از آن جایی که ارتباط بین جسم و روان یک ارتباط دو طرفه و تعاملی است،سلامت شامل هر دو بخش جسم و روان می باشد.

شما لایق سلامت جسم و روان هستید
و من با ارائه خدمات روان درمانی در این راستا در کنار شما هر روز می آموزم و می کوشم

دکتر نازلی رجب پور

یک دیدگاه بنویسید